Home / Văn hóa / Phong tục tập quán (page 7)

Phong tục tập quán

Chia sẻ thông tin phong tục tập quán, giới thiệu những kiến thức phong tục tập quán trong xã hội, tổng hợp nhiều mẹo văn hóa tập quán giúp bạn luôn vui vẻ và lạc quan.

Trùng tang là gì?

Trùng tang là gì?

Trùng tang là gì? Từ quan niệm của người xưa thì dân gian có nhiều cách hóa giải dù chưa hiểu rõ bản chất của hiện tượng này là gì. Thông thường khi nhà có người mất vào giờ phạm phải trùng tang thì việc ưu tiên là gửi vong …

Read More »