Home / Xem bói / Xem bói tướng mặt / Vận mệnh, sinh tử cũng có thể nhìn qua khí sắc

Vận mệnh, sinh tử cũng có thể nhìn qua khí sắc

Cơ thể của con người phân thành âm dương, vừa có thể phân thành ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, lại có thể thuộc một trong 5 loại khí sắc. Màu xanh thuộc người hình Mộc, màu trắng thuộc người hình Kim, màu tía thuộc người hình Hỏa, màu đen thuộc người hình Mộc, màu vàng thuộc người hình Thổ. Có được màu sắc tương ứng với mình hoặc màu sắc tương sinh với màu sắc của mình mới là cát lợi.

van menh sinh tu cung co the nhin qua khi sac - Vận mệnh, sinh tử cũng có thể nhìn qua khí sắc

Trong mỗi mùa còn có khí sắc tương ứng, khí sắc mùa xuân là màu xanh, mùa hạ là màu đỏ, mùa thu là trắng, mùa đông là đen mới là tốt nhất.

Nếu mùa xuân có màu trắng là tương khắc, nếu có màu tía là tương phản, nếu có màu đen là tương sinh, nếu có màu xanh là ngang hòa.

Nếu mùa hạ xuất hiện màu đen là tương hình, xuất hiện màu vàng là tương phản, xuất hiện màu xanh là tương sinh, xuất hiện màu tía là ngang hòa.

Nếu mùa thu xuất hiện màu tía là tương hình, xuất hiện màu xanh là tương phản, xuất hiện màu vàng là tương sinh, xuất hiện màu trắng là ngang hòa.

Nếu trong mùa đông xuất hiện màu vàng là tương hình, xuất hiện màu tía là tương phản, xuất hiện màu trắng là tương sinh, xuất hiện màu đen là ngang hòa.

Luận về cát hung của ngũ sắc ứng với sinh tử: Chính sắc là cát lợi

Màu vàng lấy màu của Thổ là chính sắc, chủ về có việc vui

Màu vàng là màu của Thổ, nó nhu hòa, không ngưng tụ cũng không bị nổi trên bề mặt thì là chính sắc. Giống với 2 màu đỏ và tía, đều chủ về có việc vui.

Nếu giống như mây khói, bùn đất, xuất hiện ở những năm đầu thì là Thổ phạm, chủ về người có 30 năm hung nạn; xuất hiện ở trung niên gọi là Thổ bệnh, chủ về có 30 năm hung nạn; xuất hiện ở cuối đời gọi là thổ Tử, hung nạn của nó phát sinh vào năm Giáp Ất Dần Mão. Nhưng vào năm Mậu Kỷ Thìn Tuất, Sửu Mùi sẽ là thổ vượng, nguyệt nhật can tương ứng với nó đều tương đồng.

Màu xanh da trời lấy màu của mộc là chính sắc

Màu xanh da trời là màu của Mộc, nếu khí sắc biểu hiện ra xanh mơn mởn giống như lá trúc, lá liễu thì là chính sắc.

Xem thêm:  Tướng mặt vất vả hay hưởng hạnh phúc

Nếu biểu hiện ra là màu khô xác, không ổn định thì những năm đầu gọi là Mộc phạm, chủ về có 24 năm hung nạn; xuất hiện ở trung niên gọi là Mộc bệnh, chủ về có 60 năm hung nạn, xuất hiện ở những năm cuối đời gọi là Mộc tử, ứng với năm Canh Tân Thân Dậu. Mộc vượng là năm Giáp Ất Dần Mão.

Màu tía lấy đặc trưng của Hỏa làm chính, mang sắc thái khác là hung họa. Màu tía là màu thuộc Hỏa, nếu khí sắc bóng sáng, hoa lệ giống như bôi đỏ thì là chính sắc.

Nếu thường hay có trạng thái nóng nảy phiền não thì giống như lửa đốt, tình trạng này xuất hiện ở những năm đầu là Hỏa phạm, chủ về có 20 năm hung nạn; nếu xuất hiện ở trung niên là Hỏa bệnh, chủ về 40 năm hung nạn; nếu xuất hiện ở những năm cuối đời là Hỏa tử, ứng với năm Nhâm Quý Hợi Tý. Hỏa vượng là năm Bính Đinh Tỵ Ngọ.

Màu trắng lấy đặc trưng của Kim là chính, có bụi mờ là hung. Màu trắng là màu của Kim, nếu khí sắc hiển lộ ra sáng đẹp như đá ngọc, thời gian lâu mà không đổi là chính sắc.

Nếu khô khan như phủ bụi, không bóng sáng xuất hiện ở những năm đầu là Kim phạm, chủ về có 27 năm hung nạn. Nếu xuất hiện ở trung niên là Kim bệnh, chủ về 18 năm hung nạn; xuất hiện ở những năm cuối là Kim tử, ứng với năm Bính Đinh Kỷ Ngọ. Kim vượng là năm Canh Tân Thân Dậu.

Màu đen lấy đặc trưng của Thủy làm chính. Màu đen là màu của Thủy, nếu khí sắc bóng sáng, mềm mượt, sắc nhọn là chính khí.

Nếu hiển lộ mờ mịt như sương khói, bốn mùa đều mờ đục không sáng thì những năm đầu gọi là Mộc phạm, chủ về có hung nạn 18 năm; năm trung niên xuất hiện thì gọi là Thủy bệnh, chủ về hung nạn 11 năm; xuất hiện những năm cuối đời là Thủy tử, ứng với năm Mậu Kỷ Thìn Tuất Sửu Mùi. Thủv vượng là năm Nhâm Quý Hợi Tý.

Xem thêm:  Tướng khắc hại

Thuộc tính của ngũ sắc: Đối ứng với ngũ tạng, chính sắc thì cát lợi.

Kim là màu trắng, là thần sắc của phổi. Nếu Chuẩn đầu hiện ra màu trắng thì cha mẹ của người đó gặp tai họa. Nếu dưới mắt hiện ra màu trắng thì cần phân rõ mắt trái mắt phải để luận đoán.

Mộc là màu xanh, là thần sắc của gan. Nếu trên mặt người xuấthiện màu này thì sẽ gặp chuyện buồn phiền. Nếu người đang làm quan mà gặp màu này thì sẽ thất tài, nếu là cha mẹ, anh em, vợ con có màu này thì sẽ gặp chuyện buồn phiền.

Thủy là màu đen, là thần sắc của thận. Nếu phần giữa 2 mắt, Niên Thọ (Niên thượng và Thọ thượng), Chuẩn đầu xuất hiện màu này thì chủ có bệnh. Nếu dưới mắt có màu này thì trong nhà có tang sự. Nếu viền 2 tai và mắt có màu này thì trong vòng 60 ngày phòng tai họa.

Hỏa là màu đỏ, là thần sắc của tim, khi phát ra thì giống như người uống say. Nếu Ấn đường xuất hiện màu này thì trong vòng 21 ngày người đó sẽ gặp chuyện kiện tụng thị phi, gặp họa lao tù. Nếu xương trán có màu này thì sẽ sinh bệnh.

Thổ là màu vàng, là thần sắc của tỳ. Nếu phần chính giữa trán gần đường chân tóc và phần giữa lông mày có màu này thì cũng giống như sương mây che phủ, người đó sẽ gặp đại hỉ. Nếu Chuẩn đầu và phần giữa 2 mắt hiện ra màu này thì có thể trở thành quý nhân, sẽ có tài hỷ xuất hiện.

Hình dạng khí sắc: Cát hung của ngũ sắc

Màu xanh như dưa, vàng như bơ, đỏ như lửa, trắng như cao, đen như sơn đều là chính sắc, hoặc màu sắc hiển lộ rõ ràng.

Ngũ tạng sinh tại Ngũ hành là ngũ vật:

Một là Thủy. Thủy là tinh của vật, ứng với thận trong ngũ tạng, đặc trưng của nó là màu đen, thịnh vào mùa đông. Trước có tinh
sau mới có thần.

Xem thêm:  Đặc điểm nào quyết định sang hèn

Hai là Hỏa. Hỏa là khí của vật, ứng với tim trong ngũ tạng, đặc trưng của nó là đơn hồng, màu sắc là màu đỏ, thịnh vượng vào mùa hạ. Con người chỉ cần có thần thì sẽ có hồn, phách.

Ba là Mộc. Mộc là hồn của vật, ứng với gan trong ngũ tạng, đặc trưng của nó là màu xanh, thịnh vượng vào mùa xuân. Có hồn thì phách sẽ đến kết hợp với nó.

Bốn là Kim. Kim là phách của vật, ứng với phổi trong ngũ tạng, đặc trưng là màu trắng, thịnh vượng vào mùa thu. Con người chỉ cần có tinh thần, hồn phách thì sẽ có ý niệm.

Năm là Thổ. Thổ là ý chí của vật, ứng với tỳ trong ngũ tạng, đặc trưng là màu vàng, màu vàng, thịnh vượng vào bốn mùa. Ngũ hành cũng biểu hiện trên mặt, có thể dựa vào sự biến hoá của nó để đoán chuyện vui buồn của con người.

Màu xanh chủ về ưu lo. Nếu màu đậm thì ưu lo nghiêm trọng, màu nhạt thì ưu lo nhẹ, màu xanh mất đi là ưu lo ít, màu xanh đậm là ưu lo rất nhanh sẽ xuất hiện.

Màu trắng chủ về khóc tang. Nếu màu trắng rõ chủ về đại tang. Màu trắng nhạt chủ về tang nhẹ. Màu trắng mất đi là có tang bạn bè thân. Màu trắng rõ chủ sắp có tang.

Màu đỏ chủ về tâm trạng bồn chồn không yên. Nếu màu đỏ thịnh sẽ gặp tai họa hình ngục, nếu màu đậm sẽ bỏ mạng trong lao ngục, màu đỏ tối chủ về bệnh nặng, màu suy giảm chủ về bệnh chuyển biến tốt.

Màu vàng chủ về cát lợi. Màu này đậm chủ về việc may mắn lớn, nhạt chủ về niềm vui nhỏ, tiêu tán chủ về việc vui đang dần dần biến mất. Màu vàng hiển lộ nhanh chủ về việc vui sắp đến.

Theo Phongthuytoantap.com

Check Also

Xem bói lông mày trên khuôn mặt

Xem bói lông mày trên khuôn mặt

Bảo thọ quan hay còn gọi là lông mày, có thể xem tướng lông mày …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *